DSC01437.jpg

ห้องประชุม/สัมมนา

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/6

ห้องประชุมพลอยไพลิน

พื้นที่ ขนาดกว้าง 9.80 เมตร X ยาว 18 เมตร รูปแบบ คลาสรูม เธียร์เตอร์ ตัวยู จัดได้ 30-50 ท่าน

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/4

ห้องประชุมสาริกา

พื้นที่ ขนาดกว้าง 215.94 รูปแบบ คลาสรูม เธียร์เตอร์ ตัวยู จัดได้ 100-200 ท่าน

กิจกรรม

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom